Tuesday, 30/11/2021 - 12:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học B Phú Vĩnh

Hoạt động Thư viện xanh

Năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học B Phú Vĩnh được đầu tư xây dựng Thư viện xanh. Tạo điều kiện để thu hút các em học sinh tham gia đọc sách.